Sundt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøledelse er et aktuelt emne i virksomheder og organisationer. For at højne arbejdsglæde, trivsel og motivation tilbyder Arenea forløb, der sætter fokus på sundt arbejdsmiljø.

Forløbet sikrer:

  • metode til at skabe en fælles handleplan
  • synliggørelse af indsatsområder og behov
  • dialog på tværs af afdelinger
  • ansvarlighed og samarbejde
  • fælles forståelse af værdier
  • konkretisering af fremtidige tiltag