KompetenceID

Formålet er at synliggøre deltagernes fulde potentiale gennem at afklare, fremdrage, synliggøre og dokumentere kendte og ukendte kompetencer. Med udgangspunkt i tidligere erfaringer fremhæves skjult viden, læring og ressourcer, som bruges til at mestre og håndtere forandringer.

KompetenceID giver et statusbillede af de arbejdsfunktioner og opgaver, som den enkelte deltager udfører i det daglige arbejde.