Kompetenceforløb

Danmark skal gøre sig gældende på viden, uddannelse og forskning - og derfor er kompetenceudvikling et højaktuelt begreb. Når mennesker kender eget potentiale styrkes motivation, ydeevne og arbejdsglæde.

Kompetencer er det, at kunne anvende og videreudvikle kvalifikationer og læring i en konkret situation. Kompetence betegner personens muligheder, motivation, vilje og evne til at anvende færdigheder i nuet.

Arenea tilbyder specialdesignede kompetenceforløb: KompetenceID, Kompetencekortet og Teamudvikling.

Læring
I kompetenceforløbene indgår læring som en central del, at blive klar over egne kompetencer, at bruge sig selv på en ny måde og få ladet op, så man er klar til at tage fat på