Kompasset til dit liv

Bogen "Kompasset til dit liv - Coaching i at skabe forandring og opnå livskompetence" hjælper dig til at skabe forandringer og takle de udfordringer, du står overfor. Vægten ligger på din personlige historie, dine succesoplevelser og dine ressourcer, så du bliver afklaret og får modet til handling og forandring.

Bogen kan bruges, hvis du oplever en stresset hverdag, skal håndtere nye situationer, har svært ved at forene familie- og arbejdsliv, eller har brug for at finde motivation og livskompetence.

Visionskompasset, som er bogens vigtigste redskab, hjælper dig til at fokusere på:

  • Helhed: Skab overblik. Hvor er du nu? Hvad er din baggrund?
  • Vision: Hvor vil du gerne hen?
  • Handling: Hvordan når du dine mål?
  • Livskompetence: Hvordan skaber du et meningsfyldt liv?