Vision

Areneas vision er at udfordre og motivere mennesker til at skabe positive forandringer i deres liv.

Målet er at fremme livskompetence gennem målrettet og handlingsorienteret coaching. Herved skabes bredere perspektiver for det personlige og professionelle liv gennem forståelse af sammenhænge mellem fortid, nutid, og fremtid, frembringelse af ukendt potentiale, dokumentering af realkompetencer og udnyttelse af personlige drivkræfter.